Những điều cần biết về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Thanh lý hợp đồng và những vấn đề về thanh lý hợp đồng là điều mà mọi người khi thực hiện ký hợp đồng cần biết. Khi hết thời hạn hợp đồng, bạn cần lập biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn để chấm dứt hợp đồng đã ký. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn qua bài viết dưới đây.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Thanh lý hợp đồng là văn bản được các bên thực hiện để hoàn tất công việc và chấm dứt các quyền lợi và nghĩa vụ với hợp đồng đã ký trước đó. Khi thanh lý hợp đồng, bạn cần phải thực hiện mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn như sau:

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước hạn

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : …………………………………… Fax: ……………………………………………….

MST                     : …………………………………………………………………………………………..

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : ……………………………………………… Fax: …………………………………….

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..   với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………………………………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên) 

Những trường hợp thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng thường được thực hiện trong những trường hợp sau:

  • Nội dung hợp đồng kinh tế được ký kết giữa 2 bên đã thỏa thuận xong
  • Khi hợp đồng ký kinh tế ký kết giữa 2 bên đã đến thời hạn và không có bất kì phụ lục nào phát sinh để gia hạn thời gian hợp đồng trước khi ký kết.
  • Hợp đồng kinh tế giữa 2 bên bị đình chỉ hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận và được sự thống nhất và ký kết của 2 bên.
  • Hợp đồng kinh tế giữa 2 bên không thể thực hiện được khi 1 trong 2 bên là pháp nhân giải thể.
  • Hợp đồng kinh tế giữa 2 bên được chuyển giao cho người không có khả năng để thực hiện hoặc đáp ứng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế được ký.

Những trường hợp thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng

Những hợp đồng thanh lý được thực hiện nếu là các trường hợp sau:

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Các bên thỏa thuận:

Thủ tục được thực hiện khi cả 2 bên thỏa thuận và và không xuất hiện những điều kiện gò bó, bắt buộc để đáp ứng. Các bên cần có mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước hạn và ký tên đóng dấu để xác nhận.

Thủ tục thanh lý hợp đồng đơn phương

Khi một bên có nhu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng mà có lý do đúng theo nội dung được đề cập trong hợp đồng kinh tế trước đó cần thông báo trước về việc chấm dứt hợp đồng trước 15 ngày cho bên còn lại để thực hiện. Nếu bạn muốn hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng mà không lý do đúng theo nội dung được đề cập trong hợp đồng kinh tế trước đó cần căn cứ theo những quy định của Bộ Luật dân sự 2015 để thanh lý hợp pháp.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn được thực hiện theo đúng quy định và được ký kết giữa 2 bên. Bạn cần tìm hiểu những quy định về thanh lý để có thể thực hiện khi có muốn thanh lý hợp đồng liên quan đến lĩnh vực mua bán, cho thuê và nhiều lĩnh vực khác. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *